• ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

จุดเด่นในการลงทุน
01

ทำเลยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสําหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จุดเด่นในการลงทุน
02

การกระจายตัวของทําเลที่ตั้ง

การกระจายตัวของทรัพย์สินในจังหวัดที่สําคัญด้านการท่องเที่ยว ในแต่ละภูมิภาคจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนด้านฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของธุรกิจได้

จุดเด่นในการลงทุน
03

บริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

โรงแรมทั้ง 3 แห่งบริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์และ  ชื่อเสียงในการบริหารจัดการโรงแรมมายาวนานกว่า 40 ปี

จุดเด่นในการลงทุน
04

แนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ส่งผลต่อการเติบโตที่ดีในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จุดเด่นในการลงทุน
05

คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ด้วยศักยภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ คาดว่ากองทรัสสามารถจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ

รายงานประจำปี 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด
DREIT
03 เม.ย. 2563 16:40
3.50 THB
+0.02 (0.57%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,400
NAV
31 ม.ค. 2563
7.8014
0.2101 (2.77%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 5,550,709,761.58

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

+66 2-200-9999 ต่อ 3681 – 3683

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 2-686-6100

ติดตามข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครรับข่าวสาร