• ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

จุดเด่นในการลงทุน
01

ทำเลยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สําหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จุดเด่นในการลงทุน
02

การกระจายความเสี่ยงดี

การกระจายตัวของทรัพย์สินในทำเลที่สําคัญด้านการท่องเที่ยว
ในแต่ละภูมิภาคจะช่วยลดความเสี่ยงของผลกระทบจากความผันผวนด้านฤดูกาล และลดการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของธุรกิจได้

จุดเด่นในการลงทุน
03

บริหารจัดการโดยกลุ่มดุสิตธานี

โรงแรมภายใต้กองทรัสต์บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มดุสิตธานี ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการบริหารจัดการโรงแรมมายาวนานกว่า 70 ปี

จุดเด่นในการลงทุน
04

แนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ส่งผลต่อการเติบโตที่ดีในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จุดเด่นในการลงทุน
05

คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ด้วยศักยภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ คาดว่ากองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ

รายงานประจำปี 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด
DREIT
15 ม.ค. 2564 16:38
3.92 THB
-0.26 (-6.22%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 735,000
NAV
30 พ.ย. 2563
7.6865
-0.0728 (-0.94%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 5,468,975,955.42

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

+66 2-200-9999 ต่อ 3681 – 3683

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 2-686-6100

ติดตามข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครรับข่าวสาร