จุดเด่นในการลงทุน

01

ทำเลยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสําหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

02

การกระจายตัวของทําเลที่ตั้ง

การกระจายตัวของทรัพย์สินในจังหวัดที่สําคัญด้านการท่องเที่ยว
ในแต่ละภูมิภาคจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนด้านฤดูกาล (Seasonality)
ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของธุรกิจได้

03

บริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

โรงแรมทั้ง 3 แห่งบริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการบริหารจัดการโรงแรมมายาวนานกว่า 40 ปี

04

แนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ส่งผลต่อการเติบโตที่ดีในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

05

คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ด้วยศักยภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
คาดว่ากองทรัสสามารถจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ