เลือกช่วงวันที่ :

จาก
ถึง
03 ธันวาคม 2563 ถึง 05 มีนาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 04 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 )
3.94 4.02 3.88 4.00 550,200 2,181,590
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 มกราคม 2564 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2564 )
4.28 4.28 3.86 3.90 2,583,400 10,317,420
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 มีนาคม 2564 4.20 4.22 4.12 4.12 8,200 34,458
04 มีนาคม 2564 4.26 4.26 4.20 4.20 10,900 46,402
03 มีนาคม 2564 4.20 4.20 4.14 4.18 34,000 142,400
02 มีนาคม 2564 4.40 4.40 4.30 4.30 72,700 313,778
01 มีนาคม 2564 4.26 4.48 4.26 4.30 111,400 482,698
25 กุมภาพันธ์ 2564 4.24 4.26 4.24 4.24 51,100 216,708
24 กุมภาพันธ์ 2564 4.30 4.30 4.24 4.28 114,900 489,610
23 กุมภาพันธ์ 2564 4.24 4.28 4.22 4.28 312,400 1,329,156
22 กุมภาพันธ์ 2564 4.24 4.26 4.20 4.24 259,700 1,098,336
19 กุมภาพันธ์ 2564 4.10 4.30 4.10 4.26 299,100 1,249,324
18 กุมภาพันธ์ 2564 3.98 4.00 3.98 4.00 55,000 219,374
17 กุมภาพันธ์ 2564 4.00 4.02 3.98 4.00 129,500 518,004
16 กุมภาพันธ์ 2564 3.92 4.00 3.92 3.96 56,300 224,684
15 กุมภาพันธ์ 2564 3.94 3.94 3.90 3.92 39,000 152,770
11 กุมภาพันธ์ 2564 3.96 3.98 3.92 3.96 32,300 127,904
10 กุมภาพันธ์ 2564 3.96 3.98 3.92 3.96 22,700 89,686
09 กุมภาพันธ์ 2564 3.96 3.98 3.94 3.96 41,300 163,546
08 กุมภาพันธ์ 2564 3.94 3.96 3.92 3.92 57,000 225,190
05 กุมภาพันธ์ 2564 3.94 3.96 3.88 3.92 86,700 340,658
04 กุมภาพันธ์ 2564 3.94 3.94 3.92 3.94 30,400 119,774
03 กุมภาพันธ์ 2564 3.98 3.98 3.90 3.90 128,500 509,554
02 กุมภาพันธ์ 2564 3.98 3.98 3.90 3.90 50,300 199,490
01 กุมภาพันธ์ 2564 3.92 3.98 3.92 3.98 18,500 72,914
29 มกราคม 2564 3.98 4.00 3.92 3.92 71,100 281,184
28 มกราคม 2564 3.98 3.98 3.90 3.90 201,500 793,380
27 มกราคม 2564 3.96 3.98 3.96 3.98 67,300 266,710
26 มกราคม 2564 3.98 3.98 3.94 3.96 69,500 275,130
25 มกราคม 2564 3.98 3.98 3.98 3.98 23,100 91,938
22 มกราคม 2564 4.00 4.04 3.96 3.98 107,200 428,300
21 มกราคม 2564 4.00 4.00 3.98 4.00 89,200 356,594
20 มกราคม 2564 4.08 4.08 3.96 4.00 542,000 2,168,498
19 มกราคม 2564 3.98 4.06 3.98 4.06 60,300 241,940
18 มกราคม 2564 3.94 3.98 3.94 3.96 142,000 562,122
15 มกราคม 2564 4.12 4.18 3.86 3.92 735,000 2,908,000
14 มกราคม 2564 4.16 4.18 4.16 4.18 37,200 154,860
13 มกราคม 2564 4.20 4.20 4.10 4.16 32,200 133,166
12 มกราคม 2564 4.18 4.20 4.14 4.20 32,900 137,536
11 มกราคม 2564 4.22 4.26 4.16 4.20 88,400 370,542
08 มกราคม 2564 4.20 4.22 4.20 4.22 10,800 45,420
07 มกราคม 2564 4.28 4.28 4.16 4.20 76,400 320,142
06 มกราคม 2564 4.26 4.30 4.14 4.30 13,200 55,148
05 มกราคม 2564 4.14 4.28 4.12 4.28 3,700 15,626
04 มกราคม 2564 4.22 4.22 4.20 4.22 6,400 27,000
30 ธันวาคม 2563 4.14 4.28 4.12 4.28 6,100 25,526
29 ธันวาคม 2563 4.28 4.28 4.14 4.28 30,300 127,552
28 ธันวาคม 2563 4.28 4.28 4.28 4.28 5,200 22,256
25 ธันวาคม 2563 4.28 4.28 4.20 4.28 1,500 6,404
24 ธันวาคม 2563 4.24 4.30 4.22 4.28 52,300 222,668
23 ธันวาคม 2563 4.20 4.24 4.20 4.24 50,100 211,328
22 ธันวาคม 2563 4.24 4.24 4.22 4.22 400 1,690
21 ธันวาคม 2563 4.24 4.24 4.22 4.24 13,500 57,226
18 ธันวาคม 2563 4.28 4.28 4.20 4.28 22,300 93,820
17 ธันวาคม 2563 4.22 4.30 4.18 4.30 90,100 380,648
16 ธันวาคม 2563 4.18 4.22 4.18 4.22 25,700 108,010
15 ธันวาคม 2563 4.18 4.22 4.18 4.18 10,800 45,148
14 ธันวาคม 2563 4.22 4.22 4.18 4.22 18,400 77,424
09 ธันวาคม 2563 4.22 4.22 4.16 4.22 20,900 87,210
08 ธันวาคม 2563 4.16 4.22 4.16 4.22 35,000 147,032
04 ธันวาคม 2563 4.16 4.16 4.16 4.16 1,600 6,656
03 ธันวาคม 2563 4.16 4.16 4.16 4.16 7,100 29,536
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น