DREIT พร้อมเดินหน้า


สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ธ.ค. 60 12:17 น.

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ลงนามในสมุดแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี หรือ DREIT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการกองทรัสต์ DREIT ร่วมแสดงความยินดี