ติดต่อเรา

ชื่อ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-200-9999 ต่อ 3681 - 3683
แฟกซ์ 02-636-3545
อีเมล IR@dtcreit.com

แบบฟอร์มติดต่อ

โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการติดต่อกลับจากเรา (ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้