• ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

 • ทรัสต์เพื่อการลงทุน

  ในอสังหาริมทรัพย์
  และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

จุดเด่นในการลงทุน
01

ทำเลยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สําหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จุดเด่นในการลงทุน
02

การกระจายความเสี่ยงดี

การกระจายตัวของทรัพย์สินในทำเลที่สําคัญด้านการท่องเที่ยว
ในแต่ละภูมิภาคจะช่วยลดความเสี่ยงของผลกระทบจากความผันผวนด้านฤดูกาล และลดการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของธุรกิจได้

จุดเด่นในการลงทุน
03

บริหารจัดการโดยกลุ่มดุสิตธานี

โรงแรมภายใต้กองทรัสต์บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มดุสิตธานี ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการบริหารจัดการโรงแรมมายาวนานกว่า 70 ปี

จุดเด่นในการลงทุน
04

แนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ส่งผลต่อการเติบโตที่ดีในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จุดเด่นในการลงทุน
05

คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ด้วยศักยภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ คาดว่ากองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ

รายงานประจำปี 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม
DREIT
30 ม.ค. 2566 16:39
6.35 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,501
NAV
30 พ.ย. 2565
8.1323
-0.2642 (-3.15%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 5,786,191,215.43

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

+66 2-200-9999 ต่อ 3681 – 3683

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 2-686-6100

ติดตามข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครรับข่าวสาร