จุดเด่นในการลงทุน

01

ทำเลยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สําหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

02

การกระจายความเสี่ยงดี

การกระจายตัวของทรัพย์สินในทำเลที่สําคัญด้านการท่องเที่ยว
ในแต่ละภูมิภาคจะช่วยลดความเสี่ยงของผลกระทบจากความผันผวนด้านฤดูกาล
และลดการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของธุรกิจได้

03

บริหารจัดการโดยกลุ่มดุสิตธานี

โรงแรมภายใต้กองทรัสต์บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มดุสิตธานี
ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการบริหารจัดการโรงแรมมายาวนานกว่า 70 ปี

04

แนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ส่งผลต่อการเติบโตที่ดีในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

05

คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ด้วยศักยภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
คาดว่ากองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ