รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุด (Latest Appraisal Report)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุด โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (25 เมษายน 2565) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุด โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (25 เมษายน 2565) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุด โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (30 พฤศจิกายน 2564) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุด โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ดาวน์โหลด