การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2564
ดูเว็บแคสต์ ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2564
ดูเว็บแคสต์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
ดูเว็บแคสต์ ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2561
ดูเว็บแคสต์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญประจำปี 2561
การประชุมสามัญประจำปี 2561
ดาวน์โหลด